"pay a deal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay a deal" po angielsku

rzeczownik
  1. porozumienie dotyczące płacy
    The new pay deal was not beneficial for the workers. (Nowe porozumienie dotyczące płacy nie było korzystne dla pracowników.)

"pay a deal" — Słownik kolokacji angielskich

pay a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapłać umowę
  1. pay czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By that time we had been paid a great deal of money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo