"offer a deal" — Słownik kolokacji angielskich

offer a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj interes
  1. offer czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You have offered a great deal of light on the situation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo