"deal is announced" — Słownik kolokacji angielskich

deal is announced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja jest ogłoszona
  1. announce czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A deal could be announced in the next few weeks, they said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo