"use a deal" — Słownik kolokacji angielskich

use a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj umowy
  1. use czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have used a good deal of your strength to put things right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo