"provide a deal" — Słownik kolokacji angielskich

provide a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij transakcję
  1. provide czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First, it provided a great deal of evidence that evolution has taken place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo