"deal negotiated" — Słownik kolokacji angielskich

deal negotiated kolokacja
Popularniejsza odmiana: negotiate a deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa wynegocjowała
  1. negotiate czasownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At some point during the season, he may ask to negotiate a new deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo