"negotiate a deal" — Słownik kolokacji angielskich

negotiate a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynegocjuj transakcję
  1. negotiate czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At some point during the season, he may ask to negotiate a new deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo