"deal approved" — Słownik kolokacji angielskich

deal approved kolokacja
Popularniejsza odmiana: approve the deal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa zatwierdziła
  1. approve czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the deal, approved by the city in 1989, is now on hold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo