"give a deal" — Słownik kolokacji angielskich

give a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj umowę
  1. give czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So I haven't given a great deal of thought to it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo