"reject the deal" — Słownik kolokacji angielskich

reject the deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrzuć umowę
  1. reject czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If the owners reject the deal again, the teams will play a traditional schedule next year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo