"announce the deal" — Słownik kolokacji angielskich

announce the deal kolokacja
Popularniejsza odmiana: deal is announced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoś transakcję
  1. announce czasownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A deal could be announced in the next few weeks, they said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo