BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
  • The report could cause significant political damage to those on the list.
  • I must understand his kind, for they cause much damage.
  • In a few cases, the oil itself can cause damage.
  • And the next serious one could cause far more damage than any in the past.
  • The plan is certain to cause political damage in Mexico.
  • Whether he can cause real damage to Europe is another question.
  • After all, I knew for sure it could cause damage.
  • But instead, he decided to come here, to America, and cause more damage.
  • It left no one dead and did not cause any damage.
  • It was an F0 and did not cause any significant damage.
5. prevent damage = nie dopuść do uszkodzenia prevent damage
6. seek damages = ubiegać się o odszkodowanie seek damages
7. award damages = przyznawać odszkodowanie award damages
8. minimize damage = minimalizuj uszkodzenie minimize damage
9. avoid damage = uniknąć szkody avoid damage
10. reduce damage = zmniejszaj uszkodzenie reduce damage
11. pay damages = płacić odszkodowanie pay damages
12. receive damage = otrzymaj uszkodzenie receive damage
13. show damage = uszkodzenie widowiska show damage
14. cause in damage = powód w uszkodzeniu cause in damage
15. protect from damage = zabezpiecz przed uszkodzeniem protect from damage
16. take damage = weź uszkodzenie take damage
17. cover damage = uszkodzenie okładkie cover damage
18. escape damage = uszkodzenie ucieczki escape damage
19. repair the damage = naprawić uszkodzenie, naprawiać szkodę, wynagradzać szkodę repair the damage
20. sue for damages = dochodzić sądownie odszkodowania, skarżyć o odszkodowanie sue for damages
21. include damage = obejmuj uszkodzenie include damage
22. deal damage = uszkodzenie z miękkiego drewna deal damage
25. damage incurred = uszkodzenie zaciągnęło damage incurred
26. claim damages = domagać się odszkodowania claim damages
27. result in damage = wynik w uszkodzeniu result in damage
29. damage is reported = o uszkodzeniu informują damage is reported
30. lead to damage = spowoduj uszkodzenie lead to damage
31. risk damage = uszkodzenie ryzyka risk damage
32. see the damage = zobacz uszkodzenie see the damage
34. produce damage = przynieś uszkodzenie produce damage
35. damage wrought = uszkodzenie poskutkowało damage wrought
36. collect damages = ściągnij odszkodowanie collect damages
37. seek in damages = szukaj w uszkodzeniach seek in damages
38. win damages = zwycięstwo uszkodzenia win damages
39. increase for liver damage = wzrost dla uszkodzenia wątroby increase for liver damage
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.