"damage sought" — Słownik kolokacji angielskich

damage sought kolokacja
Popularniejsza odmiana: seek damages
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie szukało
  1. seek czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She sought damages of more than $15,000 and received about $1,300.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo