BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"suffer damage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suffer damage" po angielsku

"suffer damage" — Słownik kolokacji angielskich

suffer damage kolokacja
  1. suffer czasownik + damage rzeczownik = ponieść szkodę
    Bardzo silna kolokacja

    The house suffered significant damage from a fire in 2002.

powered by  eTutor logo