"suffer losses" — Słownik kolokacji angielskich

suffer losses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieś straty
  1. suffer czasownik + loss rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The region might not suffer a loss of jobs but the city would.

    Podobne kolokacje:

podobne do "suffer losses" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suffer losses" po angielsku

inne
Zobacz także: suffer a loss of property

powered by  eTutor logo