"ponieść stratę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponieść stratę" po polsku — Słownik angielsko-polski

"ponieść stratę" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a loss kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer losses
  1. suffer czasownik + loss rzeczownik = ponieść stratę
    Zwykła kolokacja

    The region might not suffer a loss of jobs but the city would.

    Podobne kolokacje: