BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"suffer casualties" — Słownik kolokacji angielskich

suffer casualties kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu strat w ludziach
  1. suffer czasownik + casualty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They suffered no casualties during the 9-10 months in country.

powered by  eTutor logo