BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"take casualties" — Słownik kolokacji angielskich

take casualties kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz ofiary
  1. take czasownik + casualty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company did not seem to have taken major casualties yet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo