BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sustain damage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sustain damage" po angielsku

"sustain damage" — Słownik kolokacji angielskich

sustain damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doznaj szwanku
  1. sustain czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One is shot down and the other 3 sustain damage.

powered by  eTutor logo