"show damage" — Słownik kolokacji angielskich

show damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie widowiska
  1. show czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His home showed damage from a direct hit, but it was still standing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo