"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(4) nerve, knee
Kolokacji: 2
(7) water, Frost, ozone, ice
Kolokacji: 4
(8) storm, weather, rain
Kolokacji: 3
(10) DNA, cell, chromosome
Kolokacji: 3
(11) battle, war, impact, combat
Kolokacji: 4
(13) wind, organ, termite
Kolokacji: 3
(15) others, fatigue
Kolokacji: 2
(16) radiation, heat, collision
Kolokacji: 3
1. radiation damage = uszkodzenie popromienne radiation damage
2. heat damage = uszkodzenie gorąca heat damage
3. collision damage = uszkodzenie zderzenia collision damage
(17) heart, eye, smoke, core
Kolokacji: 4
(18) hurricane, tornado
Kolokacji: 2
(19) roof, tile
Kolokacji: 2
(20) tree, hearing, ear
Kolokacji: 3
(21) health, moisture, pollution
Kolokacji: 3
(22) erosion, corrosion
Kolokacji: 2
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.