"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
3. result in damage = wynik w uszkodzeniu result in damage
4. lead to damage = spowoduj uszkodzenie lead to damage
5. produce damage = przynieś uszkodzenie produce damage
6. damage wrought = uszkodzenie poskutkowało damage wrought
7. create damage = stwórz uszkodzenie create damage
8. get damages = mieć odszkodowanie get damages
9. bring damage = przynieś uszkodzenie bring damage
10. make damage = marki uszkodzenie make damage
11. induce damage = wywołaj uszkodzenie induce damage
12. make for damages = skieruj się ku uszkodzeniom make for damages
13. damage wreaked = uszkodzenie wyładowało damage wreaked
(4) prevent, protect
Kolokacji: 2
(5) seek, request
Kolokacji: 3
(7) minimize, reduce, increase
Kolokacji: 3
(8) avoid, escape, resist
Kolokacji: 4
(10) sue
Kolokacji: 2
(12) incur, collect, win, obtain
Kolokacji: 4
(14) risk, threaten
Kolokacji: 2
(15) survey, inspect, pursue
Kolokacji: 3
(16) associate, relate, owe
Kolokacji: 3
(17) reveal, face
Kolokacji: 2
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.