"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(4) prevent, protect
Kolokacji: 2
(5) seek, request
Kolokacji: 3
(7) minimize, reduce, increase
Kolokacji: 3
(8) avoid, escape, resist
Kolokacji: 4
1. pay damages = płacić odszkodowanie pay damages
2. take damage = weź uszkodzenie take damage
3. cover damage = uszkodzenie okładkie cover damage
4. repair the damage = naprawić uszkodzenie, naprawiać szkodę, wynagradzać szkodę repair the damage
5. include damage = obejmuj uszkodzenie include damage
6. deal damage = uszkodzenie z miękkiego drewna deal damage
7. accept for damages = zaakceptuj za odszkodowanie accept for damages
8. pay for the damage = zapłać za uszkodzenie pay for the damage
9. hold for damages = trzymaj za odszkodowanie hold for damages
10. give damage = wydaj uszkodzenie give damage
11. accept damages = zaakceptuj uszkodzenia accept damages
12. contain the damage = powstrzymaj uszkodzenie contain the damage
13. treat damage = uszkodzenie przyjemności treat damage
(10) sue
Kolokacji: 2
(12) incur, collect, win, obtain
Kolokacji: 4
(14) risk, threaten
Kolokacji: 2
(15) survey, inspect, pursue
Kolokacji: 3
(16) associate, relate, owe
Kolokacji: 3
(17) reveal, face
Kolokacji: 2
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.