"damage taken" — Słownik kolokacji angielskich

damage taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: take damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie wzięty
  1. take czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope we don't take damage like the last time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo