"take damage" — Słownik kolokacji angielskich

take damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź uszkodzenie
  1. take czasownik + damage rzeczownik
    Silna kolokacja

    I hope we don't take damage like the last time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo