"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. including damage = w tym uszkodzenie including damage
4. following damage = następując po uszkodzeniu following damage
5. at the damage = na uszkodzeniu at the damage
6. by damage = przez uszkodzenie by damage
7. because of damage = z powodu uszkodzenia because of damage
8. such as damage = taki jak uszkodzenie such as damage
9. between damage = między uszkodzeniem between damage
10. through damage = przez uszkodzenie through damage

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.