"suffer damages" — Słownik kolokacji angielskich

suffer damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu uszkodzeń
  1. suffer czasownik + damage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The house suffered significant damage from a fire in 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo