"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(3) punitive, estimated
Kolokacji: 2
(8) structural, infrastructural
Kolokacji: 2
(11) compensatory
Kolokacji: 1
(14) widespread, total, overall
Kolokacji: 3
(20) neurological, localized, fetal
Kolokacji: 3
(21) additional, cumulative, extra
Kolokacji: 3
(23) catastrophic, devastating
Kolokacji: 2
(25) only, triple, treble
Kolokacji: 3
(26) emotional, cerebral
Kolokacji: 2
(27) oxidative, cosmetic
Kolokacji: 2
1. visible damage = uszkodzenie widoczne visible damage
2. undisclosed damage = nieujawnione uszkodzenie undisclosed damage
3. ultraviolet damage = ultrafioletowe uszkodzenie ultraviolet damage
(31) genetic, chromosomal
Kolokacji: 2
(32) civil, civilian
Kolokacji: 2
(35) apparent, obvious, noticeable
Kolokacji: 3
(36) limited, unlimited, special
Kolokacji: 3
(37) fatal, mortal, lethal
Kolokacji: 3
(38) incalculable, immeasurable
Kolokacji: 2
(40) organic, social, crippling
Kolokacji: 3
(41) sufficient, incredible
Kolokacji: 2
(42) neuronal, neural
Kolokacji: 2
(43) indirect, related
Kolokacji: 2
(44) thermal, electrical
Kolokacji: 2
(45) residual, partial
Kolokacji: 2
(46) intestinal, gastric
Kolokacji: 2
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.