"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(4) exceed, destroy, outweigh
Kolokacji: 3
1. damage leads = uszkodzenie prowadzi damage leads
2. damage sustains = uszkodzenie podtrzymuje damage sustains
3. damage suffers = uszkodzenie cierpi damage suffers
4. damage reaches = uszkodzenie dochodzi damage reaches
5. damage goes = uszkodzenie idzie damage goes
6. damage continues = uszkodzenie trwa damage continues
7. damage extends = uszkodzenie ciągnie się damage extends
8. damage repairs = naprawy awaryjne damage repairs
9. damage begins = uszkodzenie zaczyna się damage begins
10. damage runs = uszkodzenie biegnie damage runs
11. damage ranges = zakresy uszkodzenia damage ranges
12. damage accumulates = uszkodzenie gromadzi damage accumulates
13. damage seeks = uszkodzenie szuka damage seeks
(6) inflict, report
Kolokacji: 2
(7) stem, estimate
Kolokacji: 2
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.