"major damage" — Słownik kolokacji angielskich

major damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważne uszkodzenie
  1. major przymiotnik + damage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A church, which was well over 100 years old, received major damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo