KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. damage control = kontrola obrażeń (rodzaj działań ratunkowych) damage control
2. damage award = nagroda uszkodzenia damage award
3. damage assessment = ocena szkody, ocena uszkodzenia (ciała) damage assessment
4. damage report = stwierdzenie szkody damage report
5. damage claim = roszczenie z tytułu szkody damage claim
6. damage suit = garnitur uszkodzenia damage suit
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.