"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. show damage = uszkodzenie widowiska show damage
3. damage is reported = o uszkodzeniu informują damage is reported
4. fear damage = uszkodzenie strachu fear damage
5. indicate damage = wskaż na uszkodzenie indicate damage
6. cite damage = zacytuj uszkodzenie cite damage
7. prove damages = dowiedź uszkodzeń prove damages
8. impose damages = nałóż odszkodowanie impose damages
(4) prevent, protect
Kolokacji: 2
(5) seek, request
Kolokacji: 3
(7) minimize, reduce, increase
Kolokacji: 3
(8) avoid, escape, resist
Kolokacji: 4
(10) sue
Kolokacji: 2
(12) incur, collect, win, obtain
Kolokacji: 4
(14) risk, threaten
Kolokacji: 2
(15) survey, inspect, pursue
Kolokacji: 3
(16) associate, relate, owe
Kolokacji: 3
(17) reveal, face
Kolokacji: 2
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.