"tort damage" — Słownik kolokacji angielskich

tort damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie deliktu
  1. tort rzeczownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For example, suppose A, lives in State X, which has no cap on tort damages for injuries received in an auto accident.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tort damage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tort damage" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo