"inflict damages" — Słownik kolokacji angielskich

inflict damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: inflict damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrządź uszkodzenia
  1. inflict czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have no power to inflict physical damage on Its parts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo