"indicate damage" — Słownik kolokacji angielskich

indicate damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskaż na uszkodzenie
  1. indicate czasownik + damage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jaundice can be a late feature and may indicate extensive damage.

powered by  eTutor logo