"seek in damages" — Słownik kolokacji angielskich

seek in damages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj w uszkodzeniach
  1. seek czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The private companies announced that they would seek US$1.2bn in damages.

    Podobne kolokacje:

podobne do "seek in damages" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seek in damages" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo