"see the damage" — Słownik kolokacji angielskich

see the damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz uszkodzenie
  1. see czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now he could actually see the damage in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo