"sustain damages" — Słownik kolokacji angielskich

sustain damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: sustain damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doznaj uszkodzeń
  1. sustain czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One is shot down and the other 3 sustain damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo