"repair damages" — Słownik kolokacji angielskich

repair damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: repair the damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawa uszkodzenia
  1. repair czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would have to work hard to repair the damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo