"produce damage" — Słownik kolokacji angielskich

produce damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś uszkodzenie
  1. produce czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Quakes with to a magnitude of 3 usually produce little damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo