"damage wrought" — Słownik kolokacji angielskich

damage wrought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie poskutkowało
  1. work czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No comprehensive study has yet measured the full damage wrought by the schools.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo