"cause in damages" — Słownik kolokacji angielskich

cause in damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: cause in damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powód w uszkodzeniach
  1. cause czasownik + damage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It killed between 20-26 people and caused $50 million in damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo