"lead to damage" — Słownik kolokacji angielskich

lead to damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj uszkodzenie
  1. lead czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Consistently not being able to eat enough, will lead to permanent damage to the organs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo