"win damages" — Słownik kolokacji angielskich

win damages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo uszkodzenia
  1. win czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Survivors sued the city in civil court and won damages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo