"minimize the damage" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: minimize damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): minimalizuj uszkodzenie
  1. minimize czasownik + damage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All you can do now is try to minimize the damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo