"reduce damages" — Słownik kolokacji angielskich

reduce damages kolokacja
Popularniejsza odmiana: reduce damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmniejszaj uszkodzenia
  1. reduce czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program is run each summer and does much to reduce damage by hail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo