"reduce damage" — Słownik kolokacji angielskich

reduce damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmniejszaj uszkodzenie
  1. reduce czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The program is run each summer and does much to reduce damage by hail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo