"escape damage" — Słownik kolokacji angielskich

escape damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie ucieczki
  1. escape czasownik + damage rzeczownik
    Silna kolokacja

    "There is not a single spot on the island that has escaped damage," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo