PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"escape persecution" — Słownik kolokacji angielskich

escape persecution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prześladowanie ucieczki
  1. escape czasownik + persecution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many were condemned to death, and still more fled the country to escape persecution.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo