"escape destruction" — Słownik kolokacji angielskich

escape destruction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniszczenie ucieczki
  1. escape czasownik + destruction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He, himself, had escaped destruction, due to the intervention of this mighty man.

powered by  eTutor logo